ได้รับการยอมรับจากหลากหลายองค์กรที่น่าเชื่อถือมากที่สุด

เรามาตรฐานเดียวกับสหรัฐอเมริกา

การรับรองคุณภาพจาก AABB พิสูจน์ถึงมาตรฐานที่เข้มงวดในระดับสากลของห้องปฏิบัติการเฮลธเบบี้ อุปกรณ์และเครื่องมือในการจัดเก็บเลือดจากสายสะดือมาตรฐานเดียวกับสหรัฐอเมริกาและให้บริการด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดในทุกขั้นตอน เฮลธเบบี้มี "ผลการทดสอบเลือด"ที่สมบูรณ์ ดังนั้นสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือของลูกค้าจึงสามารถนำไปใช้ปลูกถ่ายได้ทั่วโลก

 

การรับรองคุณภาพสมาคมธนาคารเลือดแห่งสหรัฐอเมริกา (AABB)

การรับรองคุณภาพสมาคมธนาคารเลือดแห่งสหรัฐอเมริกา (AABB) มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของการเก็บรวบรวม การประมวลผล การทดสอบ การจัดสรรและการบริหารเลือดและผลิตภัณฑ์จากเลือด เป็นการรับรองการประเมินคุณภาพและระบบการดำเนินงานแก่สถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ภายใน

การรับรองคุณภาพนี้เป็นการอนุญาตให้มีการเก็บรวบรวม ประมวลผล การทดสอบ การจัดสรร และการบริหารเลือดและส่วนประกอบของเลือด การทำงานของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด การทำงานของเลือดจากสายสะดือ การผ่าตัด การทดสอบความสัมพันธ์ เป็นต้น

 

ข้อเสียใบรับรองคุณภาพ AABB ที่ไม่เต็มรูปแบบ

  • รายงานผลการทดสอบไม่ครบถ้วน
  • ผลการทดสอบไม่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
  • สเต็มเซลล์อาจไม่สามารถนำไปปลูกถ่ายในต่างประเทศได้

 

ได้รับการยอมรับจากหลากหลายองค์กรที่น่าเชื่อถือมากที่สุด

ธนาคารสเต็มเซลล์เพียงแห่งเดียวที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์

การรับรองคุณภาพระดับนานาชาติทำหน้าที่เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบที่สำคัญสำหรับการประเมินมาตรฐานของธนาคารเลือดจากสายสะดือ ดังนั้นเฮลธเบบี้กรุ๊ปจึงพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะได้รับการรับรองคุณภาพความเชี่ยวชาญในการให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดระดับประเทศ   นอกเหนือจากที่ได้รับการรับรองคุณภาพสมาคมธนาคารเลือดแห่งสหรัฐอเมริกา (AABB) เฮลธเบบี้ยังมีห้องปฏิบัติการเลือดจากสายสะดือแห่งแรกและแห่งเดียวในฮ่องกงที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากวิทยาลัยนักพยาธิวิทยาแห่งอเมริกา (CAP) และได้รับการรับรองคุณภาพจากโปรแกรมการรับรองห้องปฏิบัติการแห่งฮ่องกง (HOKLAS) ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงเทคนิค, คุณภาพและบริการการเก็บรักษาที่ได้มาตรฐานที่เข้มงวดจากองค์กรชั้นนำ

 

วิทยาลัยนักพยาธิวิทยาแห่งอเมริกา (CAP)

วิทยาลัยนักพยาธิวิทยาแห่งอเมริกา (CAP) เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองความน่าเชื่อถือมากที่สุดระหว่างประเทศและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้นำในการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ   วิทยาลัยนักพยาธิวิทยาแห่งอเมริกา (CAP) ยังครอบคลุมถึงระเบียบปฏิบัติที่สมบูรณ์ของสาขาวิชาและวิธีการทดสอบ การได้รับการรับรองจากวิทยาลัยนักพยาธิวิทยาแห่งอเมริกา (CAP)   สามารถช่วยให้บรรลุอย่างต่อเนื่องในการให้บริการระดับสูงตลอดทั้งสถาบันหรือระบบการดูแลสุขภาพ ห้องปฏิบัติการเลือดจากสายสะดือของเฮลธเบบี้ได้รับเกียรติรับรองจากวิทยาลัยนักพยาธิวิทยาแห่งอเมริกา (CAP)  ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 เป็นการพิสูจน์มาตรฐานที่เข้มงวดสำหรับการดำเนินงาน คุณภาพและเทคโนโลยี ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องของการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ, สามารถมั่นใจในคุณภาพการปลูกถ่ายเลือดจากสายสะดือและรายงานเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

 

มูลนิธิเพื่อการรับรองคุณภาพของการบำบัดด้วยเซลล์ (FACT)

เฮลธเบบี้กรุ๊ปได้ผ่านมาตรฐานสูงสุดของการจัดเก็บเลือดจากสายสะดือและการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการในการรักษาเซลล์ - มูลนิธิเพื่อการพิสูจน์ของเซลล์บำบัด (FACT) ซึ่งเป็นการรับรองที่ได้รับการแนะนำโดยวิทยาลัยกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา มูลนิธิเพื่อการรับรองคุณภาพของการบำบัดด้วยเซลล์ (FACT)เป็นเพียงองค์กรเดียวที่รับรองในทุกแง่มุมของการรักษาด้วยเซลล์บำบัด ได้แก่ การดูแลทางคลินิก, การจัดการผู้บริจาคเซลล์, การเก็บประมวลผลเซลล์ ,การเก็บรักษาและการธนาคารเซลล์, การขนส่งเซลล์,การบริหารเซลล์, การคัดเลือกเซลล์และการปล่อยเซลล์ เฮลธเบบี้เป็นธนาคารเลือดจากสายสะดือในเอเชียแห่งเดียวที่ได้รับมูลนิธิเพื่อการรับรองคุณภาพของการบำบัดด้วยเซลล์ (FACT) ธนาคารเลือดจากสายสะดือสาธารณะแห่งฮ่องกงได้รับการรับรอง FACT ในเดือนมีนาคม 2556 และเป็นการรับรองที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริจาค(Unrelated Allogenic) เป็นการพิสูจน์ได้ว่าคุณภาพของเฮลธเบบี้ กรุ๊ป ดีที่สุดในกลุ่มธนาคารเลือดจากสายสะดือทั่วโลก

 

เฮลธเบบี้ (ฮ่องกง)  เป็นห้องปฏิบัติการเลือดจากสายสะดือได้รับการรับรองมากที่สุดในฮ่องกง ได้แก่:

วิทยาลัยนักพยาธิวิทยาแห่งอเมริกา (CAP)
สมาคมธนาคารเลือดแห่งสหรัฐอเมริกา (AABB)
โปรแกรมการรับรองห้องปฏิบัติการแห่งฮ่องกง (HOKLAS)
วิทยาลัยนักพยาธิวิทยาแห่งอเมริกา (CAP) - วิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (โปรแกรมการประเมินผลภายนอกเชิงเปรียบเทียบห้องปฏิบัติการ)
วิทยาลัยนักพยาธิวิทยาแห่งอเมริกา (CAP)- วิทยาลัยพยาธิวิทยาและโปรแกรมการศึกษากายวิภาควิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา
 
 
 

 

รางวัลการรับรองคุณภาพและเกียรติบัตรที่เฮลธเบบี้สาขาสหรัฐอเมริกาได้รับ ได้แก่:

สมาคมธนาคารเลือดแห่งสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรับรองคุณภาพ(AABB)
ใบรับรองคุณภาพจากเมืองไอวรีน
ใบรับรองคุณภาพจากกรมสาธารณสุขแห่งมลรัฐแคลลิฟอร์เนีย
ใบรับรองคุณภาพจากกรมสาธารณสุขแห่งมลรัฐนิวยอร์ค
วิทยาลัยนักพยาธิวิทยาแห่งอเมริกา (CAP)
 
 
 

 

สาขาไต้หวันเป็นห้องปฏิบัติการเลือดจากสายสะดือได้รับการรับรองมากที่สุดในเอเชีย:

มูลนิธิเพื่อการรับรองคุณภาพของการบำบัดด้วยเซลล์ (FACT)
วิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (CAP)
สมาคมธนาคารเลือดแห่งสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (AABB)
ใบรับรองคุณภาพกระแสโลหิต ISO 17025
ใบรับรองคุณภาพสายสะดือ ISO 17025
ใบรับรองคุณภาพ ISO9001:2008 ในเดือนเมษายน 2553