การวิจัยและการพัฒนา

เฮลธเบบี้นอกเหนือจากการบริการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดในสายสะดือและสายสะดือแล้วยังอุทิศทรัพยากรอย่างมากมายในโครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับการนำสเต็มเซลล์ไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของของมนุษย์

 

โครงการวิจัย
การร่วมมือ
ผลกระทบของการบำบัดด้วยมีเซนไคมอลสเต็มเซลล์ในสายสะดือมนุษย์ที่ได้รับบาดเจ็บที่ปอดฉับพลัน เนื่องจากติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่รุนแรงสายพันธุ์เอช 5 เอ็น 1
มหาวิทยาลัยท้องถิ่น (ฮ่องกง) คณะกรรมการนวัตกรรมเทคโนโลยี
วัคซีนเอชไอวี
มหาวิทยาลัยแห่งศูนย์การแพทย์
แคนสาส
วัคซีนเอชพีวี
มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง ศูนย์วิจัยการฉายรังสีซินโครตรอนแห่งชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (สูตินรีเวชวิทยา) และสถาบันเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ไต้หวัน
การแบ่งตัวของสเต็มเซลล์ของเซลล์ประสาท
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
ลอสแอนเจลิส สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมไต้หวัน
การเพิ่มจำนวนฮีมาโตพลอยอิติกสเต็ม เซลล์ด้วยกระบวนการ
มหาวิทยาลัยการแพทย์ไทเป สถาบันเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ไต้หวัน และมหาวิทยาลัยคาทอลิก ฟู เจน
การรักษาด้วยพลาสมาที่อุดมไปด้วยเกล็ดเลือดสำหรับโรคกระดูกสันหลังหด
โรงพยาบาลทั่วไปเวเทอรัน
(จังหวัดไทเป)
การตรวจแยกเชื้อ การเพิ่มจำนวน การแบ่งตัว และการประยุกต์ใช้มีเซนไคมอลสเต็มเซลล์
การผลิต การวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้มีเซนไคมอลสเต็มเซลล์ด้วยเงื่อนไขระดับกลาง
โรงพยาบาลทั่วไปเวเทอรัน (จังหวัดไทเป)
การพัฒนาระบบการเก็บรักษาชีววัตถุด้วยไนโตรเจนเหลว
มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี