เหตุการณ์สำคัญ

ปีพ.ศ.2557

 • ได้รับสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาสำหรับเทคโนโลยีเลือดแต่เพียงผู้เดียว
 • เฮลธเบบี้ฮ่องกงได้ดำเนินการปลูกถ่ายเลือดจากสายสะดือประเภทใช้เซลล์ของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยในการรักษา
  โรคโลหิตจางแฟนโคนี

ปีพ.ศ.2556

 • แสดงให้เห็นถึงกรณีศึกษาการปลูกถ่ายเลือดจากสายสะดือโดยใช้เซลล์ของตนเองในรายที่เป็นโรคมะเร็งปลายประสาทเป็นครั้งแรก
  ของเฮลธเบบี้ฮ่องกงในโรงพยาบาลรัฐท้องถิ่น และปัจจุบันคนไข้มีอาการฟื้นตัวที่ดี
 • เฮลธเบบี้กรุ๊ปได้ดำเนินการปลูกถ่ายเลือดจากสายละดือในการรักษาโรคทาลัสซิเมีย

ปีพ.ศ.2555

 • ได้รับการรับรองคุณภาพจากวิทยาลัยนักพยาธิวิทยาแห่งอเมริกา (CAP)
 • เฮลธเบบี้กรุ๊ปได้ดำเนินการปลูกถ่ายเลือดจากสายละดือในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มมัยอีโลจีนัส
  (เอเอ็มแอล) ชนิดเฉียบพลัน

ปีพ.ศ.2553

 • สาขาสหรัฐอเมริกาผ่านการตรวจสอบขององค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA)
  โดยไม่ได้มีการเตรียมการแจ้งแผนกำหนดการเข้าตรวจสอบล่วงหน้า
 • สาขาไต้หวันได้รับการรับรองคุณภาพมูลนิธิเพื่อการรับรองคุณภาพของการบำบัดด้วยเซลล์ (FACT)
 • เฮลธเบบี้กรุ๊ปดำเนินการรักษาโดยใช้เลือดจากสายสะดือในผู้ป่วยโรงมะเร็งปลายประสาทซึ่งเป็นรายที่ 3 ของโลก
 • การปลูกถ่ายเลือดจากสายสะดือโดยใช้เซลล์ของตนเองในรายที่เป็นโรคสมองพิการเป็นรายแรกของเฮลธเบบี้ฮ่องกงที่มหาวิทยาลัยดุ๊ก
  และปัจจุบันคนไข้มีอาการฟื้นตัวที่ดี
 • ธนาคารเลือดจากสายสะดือสาธารณะของเฮลธเบบี้ได้เข้าร่วมกับโครงการบริจาคไขกระดูกแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NMDP),
  ร่วมกับเครือข่ายเลือดจากสายสะดือระดับนานาชาติ NetCord (ใหญ่ที่สุดในยุโรป) และโครงการบริจาคไขกระดูกทั่วโลก (BMDW)

ปีพ.ศ.2552

 • ได้รับการรับรองคุณภาพจากสมาคมธนาคารเลือดแห่งสหรัฐอเมริกา (AABB)
 • เปิดสำนักงานและห้องปฏิบัติการสาขาในสหรัฐอเมริกา
 • เปิดห้องปฏิบัติการสายสะดือแห่งแรกในฮ่องกง
 • เฮลธเบบี้กรุ๊ปได้ทำการปลูกถ่ายเลือดจากสายสะดือโดยใช้เซลล์ของตนเอง
  จำนวน 5 ราย ให้แก่กลุ่มเด็กที่เป็นโรคสมองพิการ
 • เฮลธเบบี้กรุ๊ปบริจาคเลือดจากสายสะดือไปรักษาเด็กผู้หญิงชาวไทยอายุ 7 ขวบ
  ที่เป็นโรคทาลัสซีเมีย

ปีพ.ศ.2551

 • เปิดสำนักงานเฮลธเบบี้ (ประเทศไทย)
 • เฮลธเบบี้กรุ๊ปได้ดำเนินการปลูกถ่ายเลือดจากสายละดือในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุ่มลิมโฟบลาสติค
  (เอแอลแอล) ชนิดเฉียบพลัน

ปีพ.ศ.2550

 • ได้รับการรับรองคุณภาพจากโครงการการรับรองคุณภาพฮ่องกง (HOKLAS)
 • เปิดสำนักงานเฮลธเบบี้ (มาเก๊า)
 • เฮลธเบบี้เป็นกลุ่มแรกที่ดำเนินการปลูกถ่ายเลือดจากสายละดือในการรักษาโรคมะเร็ง
  เม็ดเลือดขาวกลุ่มมัยอีโลจีนัส (เอเอ็มแอล) ชนิดเฉียบพลัน

ปีพ.ศ.2549

 • ก่อตั้งบริษัทเฮลธเบบี้ (ฮ่องกง)

ปีพ.ศ.2548

 • เฮลธบบี้สาขาไต้หวันได้รับการรับรองคุณภาพจากสมาคมธนาคารเลือดแห่งสหรัฐอเมริกา(AABB)

ปีพ.ศ.2544

 • ก่อตั้งเฮลธเบบี้กรุ๊ป