ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. โทรศัพท์สายด่วนฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์
 • ลูกค้าสามารถโทรสายด่วนบริการลูกค้าของเรา
  สำหรับการสอบถามข้อมูลทั่วไป
  สายด่วน 087 712 2333
 • ชุดข้อมูลและสำเนาของสัญญาสามารถจัดส่งให้ท่านได้ทันทีที่ร้องขอ
 • สามารถเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการได้โดยนัดหมายกับทางเรา

 

2. ลงทะเบียน
 • กรุณาติดต่อนัดหมายเวลาและสถานที่สำหรับเซ็นสัญญาและลงทะเบียน ซึ่งการลงทะเบียนใช้เวลาประมาณ 30 – 45 หลัง จากลงทะเบียนแล้วที่ปรึกษาทางการแพทย์จะมอบชุดจัดเก็บสเต็มเซลล์ของไทยเฮลธเบบี้ให้กับลูกค้า เมื่อถึงกำหนดคลอด ลูกค้าต้องนำชุดจัดเก็บสเต็มเซลล์ของไทยเฮลธเบบี้ ไปที่โรงพยาบาลด้วย พร้อมทั้งมอบชุดจัดเก็บสเต็มเซลล์ดังกล่าวให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 

3. การเก็บเลือดจากสายสะดือ และสายสะดือ
 • เลือดจากสายสะดือ: ทีมแพทย์และพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บเลือดจากสายสะดือ และสายสะดือระหว่างการคลอด ชุดจัดเก็บสเต็มเซลล์ไทยเฮลธเบบี้จะถูกคืนให้คุณพ่อและคุณแม่หลังจากการจัดเก็บเสร็จสมบูรณ์ กรุณาแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่สายด่วนเพื่อดำเนินการขนย้ายเลือดจากสายสะดือ ทั้งนี้โปรดเก็บรักษาเลือดจากสายสะดือ ที่อุณหภูมิห้อง 15 – 25 องศาเซลเซียส
 • สายสะดือ: แพทย์จะทำการตัดสายสะดือเป็นชิ้นเล็กและบรรจุในขวดที่ผ่านการฆ่าเชื้อโดยเฉพาะ ทั้งนี้โปรดนำขวดที่บรรจุสายสะดือแล้ว ใส่กล่องแช่แข็งที่อุณหภูมิห้อง 2 - 10 องศาเซลเซียส จากนั้นแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่สายด่วนเพื่อดำเนินการขนย้ายต่อไป

 

4. การขนย้าย
 • เจ้าหน้าที่ของไทยเฮลธเบบี้ทำหน้าที่ขนย้ายเลือดจากสายสะดือ(และสายสะดือ) จากโรงพยาบาลไปยังห้องปฏิบัติการด้วยความระมัดระวัง ซึ่งกระบวนการขนย้ายเลือดจากสายสะดือ(และสายสะดือ) จะถูกดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 48 ชั่วโมง

 

5. รายงานของห้องปฏิบัติการ
 • โดยปกติแล้ว จะมีการส่งรายงานของห้องปฏิบัติการไปให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ (สำหรับเลือดจากสายสะดือและสายสะดือภายในหนึ่ง 6 - 8 สัปดาห์หลังคลอด)

Action Now