เปรียบเทียบระหว่างเลือดจากสายสะดือ สายสะดือ และไขกระดูกสันหลัง

Items
เลือดจากสายสะดือ
สายสะดือ
ไขกระดูกสันหลัง
ที่มา
สายสะดือและรกในครรภ์
สายสะดือ
ไขกระดูกสันหลัง
การเก็บรวบรวม
เลือดจากสายสะดือเก็บจากรกในครรภ์และสายสะดือหลังจากที่ลูกคลอด
ตัดแบ่งสายสะดือเป็นชิ้นเล็กๆหลังจากการเก็บเลือดจากสายสะดือ
ขั้นตอนที่มีการวางยาสลบ อย่างน้อยต้องมีการเตรียมการ 4-6เดือนสำหรับการเจาะไขกระดูกเชิงกรานปริมาณ 1 ลิตร
อายุของสเต็มเซลล์
ศูนย์
ศูนย์
อายุเท่ากับอายุผู้บริจาค
หน้าที่หลัก
 • มะเร็ง
 • โรคเกี่ยวกับเลือด
 • โรคเกี่ยวกับภูมิต้านทาน
 • โรคเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญ
 • การแยกประเภทของเซลล์: ไขมัน, กระดูกอ่อน, กล้ามเนื้อ, ผิว, เซลล์สมอง และอื่นๆ
 • โรคที่เกิดในวัยชรา:
  โรคอัลทิสติส, โรคเสื่อมสภาพของกระดูก
 • โรคเรื้อรัง: โรคเบาหวาน, โรคตับอักเสบ
 • โรคร้ายแรง: เส้นเลือดในสมองอุดตัน, กล้ามเนื้อหัวใจตาย และอื่นๆ
 • โรคเกี่ยวกับเลือด
ศูนย์กลางสเต็มเซลล์
สเต็มเซลล์เม็ดโลหิต HSCs สูงสุด
มีเซนไคมอลสเต็มเซลล์ MSCs สูงสุด
สเต็มเซลล์เม็ดโลหิต (HSCs)
และมีเซนไคมอล สเต็มเซลล์ (MSCs) น้อยกว่า
ภาวะการต่อต้านเซลล์ระหว่างผู้ให้และผู้รับ (GvHD)
โอกาสน้อย
น้อย (ช่วยเพิ่มอัตรา
ความสำเร็จในการ
ปลูกถ่ายโดยการใช้
สเต็มเซลล์เม็ดโลหิต
(HSCs) และยังลด
ภาวะ GvHD)
GvHD ถือเป็นปัญหาใหญ่ อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ถึง 40%
ความเต็มใจของผู้บริจาค
มี
มี
มีโอกาสยากที่จะเจอผู้บริจาค