บทนำเกี่ยวกับสเต็มเซลล์จากสายสะดือ

สายสะดือเป็นท่อเชื่อมต่อระหว่างทารกในครรภ์และรก เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยเซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคมอล

สเต็มเซลล์ (MSCs) และสามารถเจริญเติบโตไปทำหน้าที่เฉพาะเป็นเซลล์อวัยวะและเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆ

รวมถึงเซลล์หัวใจ เซลล์ประสาท เซลล์กระดูกอ่อน/กระดูก เซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์เยื่อบุผิว ฯลฯ

จึงเป็นเซลล์ที่เจริญเติบโตไปได้หลากหลายหน้าที่