การจัดเก็บและกระบวนการเก็บรักษาสายสะดือ

 

ระบุข้อมูลและใช้ระบบาร์โค้ด ISBT ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
 
ทำความสะอาดสายสะดือและเตรียมกระบวนการจัดเก็บ
ในห้องปลอดเชื้อ(คลีนรูม) ระดับ 100,000
 
ตัดสายสะดือออกเป็นส่วนๆและนำเอาหลอดเลือดออกในห้องปลอดเชื้อ
คลีนรูมระดับความสะอาดที่ 10,000
(ค่าคลาสรูมที่ 10,000 สะอาดกว่าค่าที่ 100,000)
 
ย่อยสลายเอนไซม์
 
ใส่เนื้อเยื่อลงในหลอดทดลองเพื่อทำให้มีเซนไคมอลสเต็มเซลล์ MSCอยู่ในสภาพเหมือนแรกเริ่มมากที่สุด
 
หลังจากการเพาะเลี้ยง สเต็มเซลล์จะถูกเก็บในถุงแช่งแข็ง
และห่อหุ้มอีกครั้งด้วยกล่องสแตนเลส (canister)
 
ใส่กล่องสแตนเลส (canister) บรรจุในแท่งควบคุมอุณหภูมิการแช่แข็ง
แล้วนำไปใส่ไว้ในถังจัดเก็บระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ BioArchive®
สำหรับการจัดเก็บแบบแช่แข็ง