สเต็มเซลล์จากสายสะดือสำหรับการรักษาทางการแพทย์

แม้ว่าการวิจัยเรื่องมีเซนไคมอลสเต็มเซลล์ MSCs ในสายสะดือยังอยู่ในระยะแรก แต่มีมากกว่า 420 การทดลองทางคลีนิก ที่ดำเนินการใช้เซลล์ประเภทเดียวกัน (จากไขกระดูกเป็นส่วนมาก)  นักวิจัยเชื่อว่ามีเซนไคมอลสเต็มเซลล์ MSCs อาจจะช่วยรักษาได้หลากหลายสถานการณ์ เช่น โรคเบาหวาน โรคปลอกประสาทอักเสบ หัวใจล้มเหลว ตับวาย และกระดูกหัก

นอกจากนี้มีเซนไคมอล สเต็มเซลล์ (MSCs) ในสายสะดือสามารถลดปัญหาภาวะแทรกซ้อนเบื้องต้นของการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ระหว่างผู้ให้และผู้รับ (GVHD) จึงลดระยะเวลาในการฟื้นฟูร่างกายหลังการปลูกถ่ายเลือดจากสายสะดือ  ดังนั้นการจัดเก็บเลือดจากสายสะดือและสายสะดือจึงสามารถประกันสุขภาพของเด็กและครอบครัวของคุณได้


อ้างอิง
  1. www.clinicaltrials.gov