ทำไมต้องเก็บสายสะดือ?

มีเซนไคมอล สเต็มเซลล์ (MSCs) ในสายสะดือสามารถลดปัญหาภาวะแทรกซ้อนเบื้องต้นของการปลูกถ่าย
สเต็มเซลล์ระหว่างผู้ให้และผู้รับ (GVHD) ของการปลูกถ่ายเลือดจากสายสะดือจากคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย  ยิ่งไปกว่านั้นมีเซนไคมอล สเต็มเซลล์ MSCs เป็นเซลล์ที่เจริญเติบโตไปได้หลากหลายหน้าที่ ซึ่งสามารถส่งเสริมการเจริญไปเป็นเซลล์เนื้อเยื่อที่หลากหลาย และประยุกต์ใช้รักษาอาการป่วยเรื้อรัง เวชศาสตร์การฟื้นฟูสภาวะเสื่อม และวิศวกรรมเนื้อเยื่อและอวัยวะ  แม้ว่าการวิจัยเกี่ยวกับในมีเซนไคมอล สเต็มเซลล์ (MSCs) ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ปัจจุบันนี้มีมากกว่า 490 งานทดลองทางคลินิคที่ทดสอบการรักษาโดยใช้เซลล์ชนิดเดียวกัน (ส่วนใหญ่จากไขกระดูก)

นักวิจัยแสดงให้เห็นว่ามีเซนไคมอล สเต็มเซลล์ MSCs สามารถเร่งให้เกิดปฏิกิริยาไปเป็นสเต็มเซลล์ที่สร้างมาจากเซลล์ที่โตแล้ว (iPS) ซึ่งสามารถรับการเจริญเติบโตได้มากกว่าสเต็มเซลล์เยื่อบุผิว (EpSCs) และสามารถเจริญไปเป็นสเต็มเซลล์เยื่อบุผิว EpSCs ได้โดยตรง ดังนั้นมีเซนไคมอล สเต็มเซลล์ MSCs มีความสามารถ
เหมือนสเต็มเซลล์เยื่อบุผิว EpSCs และมีสมรรรถภาพมากกว่าด้วย ตัวอย่างเช่น การแปลงสภาพของเซลล์เยื่อบุผิวหลายเซลล์ และด้วยการประยุกต์ทางการแพทย์เหมือนกันสำหรับการรักษาแผลไหม้รุนแรงและเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน เป็นต้น

 

 

เปรียบเทียบแหล่งกำเนิดของมีเซนไคมอล สเต็มเซลล์ MSCs

รายการ
ปริมาณมีเซนไคมอล สเต็มเซลล์ MSCs ต่อ 200 ล้าน โททอลนิวเคลียสเซลล์ TNCs
สายสะดือ
600,600 หน่วย
ไขกระดูกของผู้ใหญ่
200 หน่วย
เลือดจากสายสะดือ
100 หน่วย

 

การเปลี่ยนแปลงของจำนวนเปอร์เซ็นต์ของมีเซนไคมอล สเต็มเซลล์ MSCs กับอายุที่ต่อต้าน

 

สเต็มเซลล์ของสายสะดือแตกต่างจากสเต็มเซลล์ของเลือดจากสายสะดืออย่างไร?

สายสะดือคือแหล่งกำเนิด มีเซนไคมอล สเต็มเซลล์ MSCs มหาศาลซึ่งสามารถสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและเนื้อเยื่อโครงสร้าง ขณะที่เลือดจากสายสะดือคือแหล่งกำเนิดที่อุดมไปด้วยสเต็มเซลล์เม็ดโลหิต HSCs ซึ่งสามารถสร้างระบบภูมิคุ้มกันในเลือดได้  ตั้งแต่เลือดจากสายสะดือและสายสะดือเป็นแหล่งกำเนิดที่เต็มไปด้วยสเต็มเซลล์ที่ต่างประเภทกัน มันอาจจะช่วยให้ซ่อมแซมร่างกายได้หลายทาง


อ้างอิง

  1. www.clinicaltrials.gov
  2. Purified Mesenchymal Stem Cells Are Efficient Source for IPS Cell Induction, PLoS ONE, Vol. 6 Issue 3, Mar 2011
  3. Generation of stratified squamous epithelial progenitor cells from mouse induced pluripotent stem cells, Epub 2011 Dec 9
  4. Transitions between epithelial and mesenchymal states and the morphogenesis of the early mouse embryo, Cell Adhesion & Migration 4:3 447-457, 2010 Landes Bioscience