สเต็มเซลล์คืออะไร

สเต็มเซลล์ คือ เซลล์ต้นกำเนิดที่สามารถใช้ในการรักษาฟื้นฟูร่างกายและมีความสามารถในหลายๆด้าน
โดยสามารถที่จะแยกความแตกต่างของเซลล์เพื่อเจริญเติบโตไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะในการเพิ่มปริมาณและซ่อมแซมอวัยวะ เนื้อเยื่อ เลือดและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย นักวิทยาศาสตร์จะใช้ซ่อมแซมอวัยวะและเนื้อเยื่อที่เสียหายได้ขึ้นอยู่กับลักษณะในการเกิดใหม่ของเซลล์ต้นกำเนิด