ใครที่สามารถใช้สเต็มเซลล์ได้?

ทุกคนมีโอกาสที่จะใช้สเต็มเซลล์ การวิจัยเปิดเผยว่าความเป็นไปได้ของสมาชิกครอบครัวที่จำเป็นต้องปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ในช่วงอายุ 70 ปี คือ 1 ใน 200 คน ดังนั้นเลือดจากสายสะดือไม่ได้มีประโยชน์กับทารกเพียงแค่นั้นแต่ยังเป็นการรับประกันชีวิตของสมาชิกทั้งหมดในครอบครัวอีกด้วย

 

สเต็มเซลล์สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเท่าไร?

สเต็มเซลล์จะหยุดการเจริญด้านสรีรวิทยาทั้งหมดและจะคงอยู่ในสภาพนั้นในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196°c ดังนั้นในทางทฤษฎี สเต็มเซลล์จึงสามารถถูกเก็บไว้ได้อย่างยาวนาน
ศาสตราจารย์ ฮาล อี.บร๊อกซ์เมเยอร์ (จุลวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา) เป็นผู้ริเริ่มสนับสนุนแนวคิดในการเก็บสเต็มเซลล์ เขาแสดงให้เห็นว่าเลือดจากสายสะดือที่เก็บมาเป็นเวลานานยังสามารถแบ่งตัวได้ และได้ระบุไว้ว่าเลือดจากสายสะดือที่เก็บไว้ในปี พ.ศ.2528 และ พ.ศ.2529 ยังสามารถนำมาใช้ในการปลูกถ่ายกับผู้ป่วยได้


อ้างอิง
  1. Nietfeld JJ et al. Lifetime probabilities of hematopoietic stem cell transplantation in the U.S. Biol Blood Marrow Transplant. Mar 2008; 14(3):316-322.
  2. การปลูกถ่าย, 2541:65(9): 1275-1278