บทนำเกี่ยวกับเลือดจากสายสะดือ

เลือดจากสายสะดือ หมายถึง เลือดที่อยู่ในสายสะดือและรกที่เก็บหลังจากทารกออกมาจากครรภ์คุณแม่และสายสะดือถูกตัด โดยเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด HSCsจำนวนมหาศาล ซึ่งสามารถเจริญเติบโตไปทำหน้าที่เฉพาะเกี่ยวกับเซลล์เม็ดเลือดและภูมิคุ้มกัน ดังนั้นเลือดจากสายสะดือจึงมีค่ามากในทางการแพทย์