การจัดเก็บและกระบวนการเก็บรักษาเลือดจากสายสะดือ

 

เลือดจากสายสะดือและรกจะถูกเก็บหลังจากทารกถูกแยกออกจากสายสะดือ
 
ระบุข้อมูลและใช้ระบบาร์โค้ด ISBT ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
 
นำเข้าไปติดตั้งในเครื่องคัดแยกเซลล์อัตโนมัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิด
 
แยกเซลล์เม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงโดยใช้เครื่องคัดแยกเซลล์
และทำการถ่ายสเต็มเซลล์เก็บในถุงแช่แข็ง
 
นำ DMSO เติมลงไปในถุงเลือดแช่แข็งในอัตราคงที่
 
ห่อหุ้มถุงเลือดแช่แข็งอีกชั้นแล้วนำไปบรรจุในกล่องสแตนเลส (canister) เพื่อเพิ่มการป้องกันพิเศษสำหรับสเต็มเซลล์อีกครั้ง
 
นำกล่องสแตนเลสไปใส่ไว้ในถังเก็บระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ BioArchive® เพื่อจัดเก็บด้วยวิธีการแช่แข็ง