ข้อดีของสเต็มเซลล์เลือดจากสายสะดือ

บริสุทธิ์
ไม่มีสารตกค้างจากรังสี เชื้อไวรัสและยาปนเปื้อน
การแบ่งตัวใหม่
การมีประสิทธิภาพในการเกิดใหม่ของเซลล์สูง
ง่ายต่อนำมาใช้
รับมาจากรกในครรภ์และสายสะดือ ไม่มีความเสี่ยงทางการแพทย์ต่อแม่และเด็ก
พร้อมใช้ทุกเมื่อ
สามารถใช้ได้ทันทีหลังจากถูกละลายจากการแช่แข็ง ไม่ต้องจำเป็นต้องใช้เวลาในการค้นหา
อัตราภาวะการปฏิเสธต่ำ
  • การรับสเต็มเซลล์ล์เข้ามาในร่างกายมีความเสี่ยงน้อย ร่างกายจะไม่เกิดการปฏิเสธหากใช้ของตัวเอง
  • หากเป็นการได้รับบริจาคจากผู้อื่นอัตราภาวะการปฏิเสธเซลล์ก็ยังมีค่าต่ำอยู่ดี
ความเข้ากันง่าย
ไม่จำเป็นต้องเป็นการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบ การปลูกถ่ายสามารถจับคู่ได้ในค่า 4/6 ของ HLA typing (การตรวจเนื้อเยื่อเพื่อดูความเข้ากันของเนื้อเยื่อระหว่างผู้ให้และผู้รับ)
ต้นทุนในการจัดเก็บต่ำ
เลือดจากสายสะดือเป็นของลูกค้า ดังนั้นไม่จำเป็นต้องเสียเงินจำนวนมากเพื่อการตรวจสอบและการจัดซื้อ