โรคที่สามารถรักษาได้โดยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากสายสะดือ

ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 มีถึง 113 โรค ที่สามารถรักษาได้โดยการปลูกถ่ายเลือดจากสายสะดือ ประกอบด้วย

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
15 โรค
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
4 โรค
ความผิดปกติอื่นเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือด
54 โรค
โรคมะเร็งอื่น ๆ
5 โรค
ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันและอวัยวะอื่น
5 โรค
ความผิดปกติของระบบกระบวนการเผาผลาญอาหาร
29 โรค
อื่น ๆ
1 โรค