การประกันและความคุ้มครองที่ดีที่สุด

เฮลธเบบี้มอบการรับประกันการบริการตลอดชีพและเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 1,000,000 บาท
มีการรายงานผลความอยู่รอดของสเต็มเซลล์เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจถึง คุณภาพของสเต็มเซลล์ที่จัดเก็บไว้