เครือข่ายการค้นหาสเต็มเซลล์ระดับนานาชาติ

เฮลธเบบี้กรุ๊ปเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่มีการก่อตั้งธนาคารเลือดจากสายสะดือสาธารณะเพื่อสร้างเครือข่ายในการค้นหาสเต็มเซลล์ที่กว้างขวางและเป็นเชื่อมโยงกับเครือข่ายธนาคารสเต็มเซลล์ขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป

โครงการบริจาคไขกระดูกแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NMDP)

โครงการบริจาคไขกระดูกแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NMDP) เป็นหนึ่งในฐานข้อมูลเลือดจากสายสะดือที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมมากที่สุดในโลก ที่มีกว่า 450 กระดูกปลูกถ่ายไขกระดูกและศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ, ธนาคารเลือดจากสายสะดือและการเชื่อมต่อกับธนาคารเลือดจากสายสะดือสาธารณะ 27 แห่งทั่วโลก ที่มีเกือบ 165,000 ตัวอย่างเลือดจาการสายสะดือจากการจับคู่กับเครือข่าย

ข้อมูลเพิ่มเติมhttp://bethematch.org/

 

เครือข่ายเลือดจากสายสะดือระดับนานาชาติ NETCORD

เครือข่ายเลือดจากสายสะดือระดับนานาชาติ NETCORD เป็นเครือข่ายเลือดจากสายสะดือระหว่างประเทศและองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป NETCORD และมูลนิธิเพื่อการรับรองคุณภาพของการบำบัดด้วยเซลล์ (FACT) จะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพสูงสุดของเลือดจากสายสะดือแต่ละหน่วยสำหรับการเก็บ การประมวลผล การจัดเก็บและการนำมาใช้

ข้อมูลเพิ่มเติมhttp://www.netcord.org/

 

โครงการบริจาคไขกระดูกทั่วโลก (BMDW)

เป็นองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือในการพยายามเก็บรวบรวม HLA ฟีโนไทป์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของผู้บริจาคสเต็มเซลล์ จากอาสาสมัครและหน่วยเลือดจากสายสะดือ และเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานการจัดจำหน่ายทั่วโลกของพวกเขา

ข้อมูลเพิ่มเติมhttps://www.bmdw.org/