การตรวจความเข้ากันได้ ของรหัสทางพันธุกรรม

ความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อที่ตรงกันเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดผู้ให้และผู้รับในการปลูกถ่ายและโดยทั่วไปหมายถึงหกโปรตีนที่เรียกว่าแอนติเจนของเม็ดเลือดขาวของมนุษย์ (HLA) ที่ปรากฏบนพื้นผิวของเซลล์เม็ดเลือดขาวและเนื้อเยื่ออื่น ๆ ในร่างกาย การปลูกถ่ายจะสามารถดำเนินการได้ในกรณีที่มีการจับคู่ความเข้ากันได้เพียงพอต่อการปลูกถ่ายระหว่างผู้ให้และผู้รับ การจับคู่ความเข้ากันได้ระหว่างผู้ให้และผู้รับที่สมบูรณ์แบบจะมีความเข้ากันได้ 6 ต่อ 6 ตำแหน่ง จะเป็นความเข้ากันได้ที่ดีที่สุด (การปลูกถ่ายโดยใช้สเต็มเซลล์เลือดจากสายสะดือต้องการความเข้ากันได้เพียง 4 ใน 6 ในขณะที่การปลูกถ่ายไขกระดูกต้องการความเข้ากันได้ 6 ใน 6)

เลือดจากสายสะดือของทารกเองจะมีความเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ในการปลูกถ่าย ดังนั้นในกรณีนี้การตรวจหาความเข้ากันของเนื้อเยื่อระหว่างผู้ให้และผู้รับ HLA typing จึงไม่มีความสำคัญ