มีเคสการปลูกถ่ายที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด

เฮลธเบบี้กรุ๊ปมีประสบการณ์การปลูกถ่ายมากที่สุด และได้จัดเตรียมสเต็มเซลล์ประมาณ 1,000 ตัวอย่างไว้สำหรับการตรวจความเข้ากันได้ทั่วโลก และช่วยผู้ป่วย 41 คนสำหรับการปลูกถ่ายโดยใช้เซลล์ของตนเองหรือใช้เซลล์ของผู้อื่น (รวมโรงพยาบาลรัฐบาลฮ่องกง) พิสูจน์ได้จากระบบประมวลผลและเก็บรักษาอย่างชำนาญการ ในปี 2553 เฮลธเบบี้กรุ๊ปประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายเลือดจากสายสะดือแบบใช้เซลล์ของตนเองในการรักษาโรคมะเร็งประสาทเป็นรายที่ 3 ของโลก (อ้างอิงจาก วารสารทางการแพทย์)

 

การนำสเต็มเซลล์ไปใช้ปลูกถ่ายมากที่สุดในฮ่องกง

เฮลธเบบี้ฮ่องกงได้ปล่อยสเต็มเซลล์ไปใช้ปลูกถ่ายมากที่สุดในฮ่องกง ผู้ป่วยโรคสมองพิการ 2 รายและผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมหมวกไต 1 รายประสบความสำเร็จจากการรับการปลูกถ่ายจากเนื้อเยื่อของตนเอง ผู้ป่วยโรคไขกระดูกฝ่อแบบพันธุกรรม 1 รายประสบความสำเร็จจากการรับการปลูกถ่ายจากเนื้อเยื่อเซลล์จากผู้อื่นที่เข้ากันได้แลขณะนี้การฟื้นฟูเป็นไปด้วยดี

 

ปีพ.ศ. 2556 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
เด็กชายชาวไต้หวันวัย 2 ปีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน (AML) เขาได้รับเลือดจากสายสะดือจากน้องชายของเขาได้ถูกเก็บไว้ในเฮลธ์แบงค์และมีการฟื้นคืนมาของเม็ดเลือด เขามีพัฒนาการการรักษาที่ดีขึ้นหลังจากได้รับสเต็มเซลล์
ปีพ.ศ.2555 โรคทาลัสซีเมีย
เด็กสาวชาวไต้หวันวัย 6 ปีเกิดมาพร้อมกับโรคทาลัสซีเมียเธอได้รับเลือดจากสายสะดือจากน้องชายของเธอที่มีอายุน้อยกว่า ที่เก็บไว้ในเฮลธ์แบงค์ร่วมกับการปลูกถ่ายไขกระดูก เธอฟื้นตัวดีขึ้นหลักการปลูกถ่ายประสบความสำเร็จ
ปีพ.ศ.2554 โรคทาลัสซีเมีย
เด็กชายชาวไต้หวันวัย 2 ปีเปลี่ยนถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดโดยใช้ตัวอย่างจากกลุ่มเฮลธเบบี้และฟื้นฟูระบบเม็ดเลือด
ปีพ.ศ.2553 โรคมะเร็งสมอง (รายที่ 3 ของโลก)
เด็กสาวชาวไต้หวันวัย 2 ปีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งสมองและปลูกถ่ายเลือดจากสายสะดือแบบใช้เซลล์ของตนเองในการรักษาจากเฮลธแบงค์ (อ้างอิงจาก วารสารทางการแพทย์)
ปีพ.ศ.2552 โรคทาลัสซีเมีย
เด็กสาวไทยวัย 7 ปีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทาลัสซีเมียหลังจากเกิด และล้มเหลวในการปลูกถ่ายเลือดจากสายสะดือครั้งแรกเมื่ออายุ 2 ปี เฮลธเบบี้ได้จัดหาตัวอย่างการจับคู่ให้เธอหลังจากอายุ 5 ปี และประสบความสำเร็จในการปลูกถ่าย
ปีพ.ศ.2551 มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน
ชนิดลิมโฟบลาสติก

สาวจีน 7 ปีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมโฟบลาสติกได้รับการรักษาโดยการปลูกถ่ายเลือดจากสายสะดือให้จากธนาคารเลือดเฮลธเบบี้
ปีพ.ศ.2550 มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน
ชนิดลิมโฟบลาสติก

เด็กชาวไต้หวัน 2 ปีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมโฟบลาสติกใช้เวลาไม่นานเพียง 28 วันหลังจากปลูกถ่ายเลือดจากสายสะดือก็สามารถหายจากโรคนี้ได้ โดยใช้การจับคู่เนื้อเยื่อที่มีความเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์จากเฮลธเบบี้กรุ๊ป