เทคโนโลยีการจัดเก็บสเต็มเซลล์ระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ

เฮลธเบบี้ยืนยันด้วยการใช้ระบบที่ก้าวหน้าและเป็นเอกลักษณ์ที่สุดสำหรับระบบการจัดเก็บและประมวลผล
สเต็มเซลล์-ระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ BioArchive® System และระบบคัดแยกเซลล์อัตโนมัติ AutoXpress® Platform (AXP®)

ข้อมูลจากเทอร์โมเจเนซิส คอร์ปอเรชั่น ระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ BioArchive® นำไปใช้มาก 75%
ของการเก็บตัวอย่างเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการปลูกถ่ายเลือดจากสายสะดือทั่วโลก ในเดือนสิงหาคม 2551
ธนาคารสเต็มเซลล์สาธารณะแห่งฮ่องกงได้นำระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ BioArchive® มาใช้ด้วย

นอกจากนี้แต่ละตัวอย่างจะมีการระบุด้วยบาร์โค้ด (ISBT) เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีรายละเอียด
สำหรับการติดตามข้อมูลทั่วโลก


BioArchieve®System

Highest survival rate after transplant
+

AutoXpress® Platform (AXP®)

Perform highest cells recovery
=
The perfect system for permanent stem cells storage

อ้างอิง:
  1. Thermogenesis Corp - stem cells products manufacturer in U.S.A., official collaborator with Netcord organization.
  2. Stem Cell Therapeutic And Research Act Of 2005 (HR-2520), ThermoGenesis Corp.