ระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ BioArchive®

ระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ BioArchive®
 • ออกแบบพิเศษมาเพื่อสำหรับจัดเก็บสเต็มเซลล์โดยเฉพาะ
 • รับรองโดยองค์การอาหารและยา (FDA) จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ธนาคารสเต็มเซลล์กว่า 117 แห่ง จาก 35 ประเทศใช้ถังนี้เพื่อเก็บสเต็มเซลล์
 • 90% ของธนาคารสเต็มเซลล์ในยุโรป และ New York Blood Center ใช้ถังนี้ในการจัดเก็บ ซึ่งสเต็มเซลล์ที่นำมาใช้ในการปลูกถ่ายจากธนาคารสเต็มเซลล์เหล่านี้มีทั่วโลก ฮ่องกงจึงได้นำระบบถังนี้เข้ามาใช้ด้วยในปีพ.ศ.2551
 • มีการใช้สเต็มเซลล์เพื่อการปลูกถ่ายที่มาจากการจัดเก็บโดยระบบถังนี้มากกว่า 75%1
 • อัตราการมีชีวิตอยู่รอดสูงกว่าสเต็มเซลล์ที่เก็บในถังเก็บแบบดั้งเดิม ถึง 10% หลังจากการปลูกถ่าย2
 • ระบบจัดเก็บและการนำมาใช้เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด
 • เป็นระบบปิด ปราศจากสภาวะการณ์ที่มีผลทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น (TWEs) ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในถังเก็บแบบดั้งเดิมทั่วไป ซึ่งอาจมีผลเสียต่อตัวสเต็มเซลล์TWEs
 • ใช้ไนโตรเจนเหลว (อุณหภูมิเสถียร อยู่ที่-196˚C) เป็นสารที่ใช้สำหรับแช่แข็ง ซึ่งสามารถทำให้เก็บสเต็มเซลล์ได้ในระยะเวลานาน3
 • ระบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทำให้การบันทึกข้อมูลแม่นยำ โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือภายนอกมารองรับ
 • ในกรณีที่ไฟดับ ด้วยสภาวะที่อยู่ในไนโตรเจนเหลวเต็มถัง สามารถรักษาอุณหภูมิได้เสถียรยาวนานกว่า 50 วัน

 

 

*การปลดปล่อยพลังงานที่ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น (TWEs) – ลดอัตราการมีชีวิต
ของสเต็มเซลล์และมีผลต่อความสำเร็จในการปลูกถ่าย

TWEs หมายถึงปรากฎการณ์หรือสภาวะที่ทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากมีการนำเข้าและออก
ของสเต็มเซลล์รายอื่นๆ ซึ่งจะมีผลทำให้สเต็มเซลล์ที่แช่เก็บไว้มีความเสียหายหรือตายได้ รายงานระบุ
ว่าสภาวะ TWEs จะลดจำนวนสเต็มเซลล์ลงถึงแม้ว่าไม่ถึง 5% ในสถิตติอาจดูว่าไม่สำคัญ แต่ในความเป็นจริง
เราสูญเสียสเต็มเซลล์เป็นจำนวนล้านๆเซลล์ ผลงานวิจัยอีกฉบับระบุว่าการเก็บในถังจัดเก็บที่เป็นระบบ
ไอระเหยไนโตรเจนและร่วมกับสภาวะ TWEs ทำให้เกิดการสูญเสียสเต็มเซลล์มากถึง 20%

 

BioArchive® - ระบบเดียวที่ดีที่สุดสำหรับการจัดเก็บสเต็มเซลล์

 
ถังจัดเก็บสเต็มเซลล์ ระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ
ถังจัดเก็บสเต็มเซลล์ แบบดั้งเดิม
ลักษณะเฉพาะ
 • ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อใช้สำหรับการเก็บสเต็มเซลล์โดยองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ไม่มีการเรียกคืนโดยองค์การอาหารและยา เพราะสาเหตุจากคุณภาพของสเต็มเซลล์6,7
 • สำหรับการจัดเก็บสเต็มเซลล์แบบดั้งเดิม
การเก็บ
 • สเต็มเซลล์จะถูกเก็บไว้ในไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียลตลอดเวลา
 • อุณหภูมิมีความเสถียรเพื่อรักษาอัตราการมีชีวิตอยู่ของ สเต็มเซลล์8,9
 • • อุณหภูมิคงที่สามารถเก็บรักษาสเต็มเซลล์ได้นานกว่า 1,000 ปี10
 • • เมื่อไม่มีการจ่ายกระแสไฟในสภาพที่ถูกแช่แข็งด้วยไนโตรเจนเหลวเต็มถังอุณหภูมิยังคงที่และอยู่ได้นานมากกว่า 50 วัน
 • การเก็บไว้ในไอไนโตรเจน ที่มีอุณหภูมิไม่เสถียร ที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง -130 องศาเซลเซียล ถึง -190 องศาเซลเซียล
 • ทำให้อุณหภูมิผันแปร มีผลทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น TWEs* ซึ่งมีผลเสียต่อตัวสเต็มเซลล์ทำให้ไม่สามารถรักษาความมีชีวิตอยู่ของสเต็มเซลล์ได้
 • ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องพิสูจน์แน่ชัดว่าไอระเหยของไนโตรเจนสามารถเก็บรักษาสเต็มเซลล์ได้ยาวนาน
 • ตัวอย่างสเต็มเซลล์ที่แช่ด้วยไอระเหยของไนโตรเจนสามารถมีชีวิตอยู่ได้เต็มที่เพียงแค่ 20 วันเท่านั้น
การออกแบบ และระบบการทำงาน
 • เป็นระบบปิดอุณหภูมิเสถียรคงที่
 • การนำสเต็มเซลล์เข้าเก็บในตัวถังเป็นแบบแยกอิสระ ไม่มีการ
  กระทบต่อสเต็มเซลล์รายอื่น ๆ
 • ปราศจากภาวะอุณหภูมิผันแปร ที่มีผลทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น TWEs* จึงสามารถรับประกันอัตราการมีชีวิตอยู่รอดของสเต็มเซลล์ได้
 • มีระบบตรวจตราควบคุมดูแล 24 ชั่วโมงพร้อมสัญญาณ เตือนภัย
 • มีระบบปฏิบัติการควบคุมรองรับการเข้าถึงสเต็มเซลล์ในขณะฉุกเฉิน
 • เก็บข้อมูลของตัวสเต็มเซลล์โดยฉพาะ ไม่มีความเสี่ยงในการถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ของลูกค้า
 • ระบบเปิดมีผลกระทบต่ออุณหภูมิภายในถัง8นอกจากนั้นยังเสี่ยงต่อการปนเปื้อนแบคทีเรียในขั้นตอนการเก็บและการนำออกมาใช้11
 • การเก็บเป็นแบบรวม การนำ
  สเต็มเซลล์
  หนึ่งแพคเกจเข้าเก็บในถังอาจกระทบกระเทือนต่อสเต็มเซลล์ของผู้อื่น4
 • อุณหภูมิในถัง -200 องศาเซลเซียลเมื่อมีการเปิดฝาถังอุณหภูมิจะแกว่ง จาก -190 องศาเซลเซียล กระจายสู่อุณหภูมิห้องประมาณ 20 องศาเซลเซียลเกิดภาวะ TWEs เสี่ยงเกิดความเสียหายกับตัว
  สเต็มเซลล์
  ได้ (ประมาณ 2 – 4 %)12
 • ระบบควบคุมดูแลแบบภายนอกตัวถัง ซึ่งเป็นระบบที่ไม่ทันสมัย
 • ระบบปฏิบัติการแบบแมนนวลควบคุมด้วยมือ ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดจากการทำงาน ของคนได้
การควบคุมอัตราการแช่แข็ง
 • การควบคุมความเย็นโดยการ
  ออกแบบภายในอย่างเหมาะสม
  ลงตัว และปราศจากภาวะ
  อุณหภูมิที่มีผลทำให้
  อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น TWEs
  อัตราแช่แข็งคงที่ 2.8 องศาเซลเซียล
  ต่อนาที ซึ่งเหมาะสมที่สุด
  สำหรับการเก็บสเต็มเซลล์
 • ด้วยกระบวนการเก็บภายนอก เป็นสาเหตุที่ทำให้อุณหภูมิแตกต่างกันถึง ประมาณ 115 องศาเซลเซียล(จาก - 90 องศาเซลเซียลถึง 25 องศาเซลเซียล) และทำให้สเต็มเซลล์เสียหาย
 • ยืดระยะช่วงเวลาในการเก็บแช่แข็ง (ประมาณ 120 นาที) และเป็นสาเหตุให้เก็บได้ล่าช้า
คุณภาพ
สเต็มเซลล์
 • สเต็มเซลล์สามารถใช้ได้ถึง 94% หลังจากการละลาย แช่แข็ง13 ไม่มีระบบการแช่แข็งไหนที่สามารถทำได้
 • ไอระเหยไนโตรเจนรวมกับภาวะอุณหภูมิผันแปรที่มีผลทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น TWEs นำมาซึ่ง การสูญเสียการมีชีวิตของ
  สเต็มเซลล์
  ถึงร้อยละ 205
เคสที่ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่า
ยสเต็มเซลล์
 • มีจำนวนมากกว่า 75% ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายทั่วโลก2
 • อัตราความมีชีวิตอยู่รอดของเซลล์ที่ได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ที่เก็บในถังจัดเก็บระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติชนิดนี้สูงกว่าการปลูกถ่ายจากสเต็มเซลล์ที่เก็บในถังเก็บแบบดั้งเดิมมากกว่าร้อยละ 10
 • น้อยมาก
การใช้งานในระดับโลก
 • มากกว่าร้อยละ 80 ของเครือข่ายธนาคารสเต็มเซลล์ทั่วโลกเลือกใช้
 • ธนาคารสเต็มเซลล์ทั่วโลกส่วน
  ใหญ่เลือกใช้ เพื่อให้แน่ใจว่า
  ทุกตัวอย่างถึงมาตรฐานที่
  การปลูกถ่ายกำหนดไว้ เนื่องจาก
  ตัวสเต็มเซลล์นั้นสำหรับใช้งาน
  โดยคนทั่วไป ความต้องการ
  คุณภาพจะสูงกว่าที่ธนาคาร
  เลือดส่วนตัว
 • นำไปใช้โดย 60% ของธนาคาร
  เลือดจากสายสะดือในประเทศ
  ที่พัฒนาแล้ว (รวมถึงศูนย์เลือด
  นิวยอร์กและธนาคารเลือด
  สาธารณะแห่งฮ่องกง)
 • นำมาใช้โดยธนาคารสเต็มเซลล์ส่วนตัวเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย
การปนเปื้อนติดเชื้อ
 • ไม่มีบันทึกว่าเคยมีการปนเปื้อนติดเชื้อ
 • เคยมีการปนเปื้อนติดเชื้อ11,15
 • ไม่ว่าจะแช่แข็งด้วยไนโตรเจนเหลวเต็มถังหรือด้วยไอระเหยอาจเกิดการปนเปื้อนขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวบรรจุภัณฑ์เก็บสเต็มเซลล์ว่าปิดสนิทหรือไม่ มีเพียงบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทเท่านั้นที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้11,14
 • เรื่องที่กล่าวว่าการเก็บในไนโตรเจนเหลวทำให้เกิดการปนเปื้อนนั้นไม่เป็นความจริง
 • จากรายงานแสดงให้เห็นว่าการปิดผนึก TG แยกเก็บด้วยถุงแช่แข็งโดยเฉพาะสามารถขจัดปัญหาเรื่องการปนเปื้อนได้15
 • ถังเก็บแบบดั้งเดิมไม่มีฟังก์ชั่นต่อต้านการปนเปื้อน การปฏิบัติการโดยใช้แรงงานคนจึงทำให้เกิดการผิดพลาดได้สำหรับธนาคารเลือดแห่งอื่น

อ้างอิง:
 1. Stem Cell Therapeutic And Research Act Of 2005 (HR-2520), ThermoGenesis Corp. 
 2. Research result of "National Cord Blood Program" in March 2007 from New York Blood Center
 3. Biomaterials, 1996, Vol. 17; No:3:249
 4. Mrowiec et al., Transfuion 2007; 47:63A
 5. Canadian Hematology Society, Nov 2006 Bulletin
 6. www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/Recalls/ucm070623.htm
 7. www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/Recalls/ucm064629.htm
 8. Donnenberg et al. "Viability of cryopreserved BM progenitor cells stored for more than a decade." Cytotherapy. 2002;4(2): 157-63.
 9. Broxmeyer et al."High-efficiency recovery of functional hematopoietic progenitor and stem
 10. Biomaterials, 1996, Vol. 17; No:3:249
 11. International Society for Biological and Environmental Repositories 2005. Cell Preservation Technology, 3(1):5-48
 12. Mrowiec ZR, Angelina A, Laluf J, et.al. 2008. Transient Warming Events and Cryogenic Storage of Cord Blood Stem Cells. New Jersey. P37.
 13. Rubenstein P. Cord blood banking for clinical transplantation., Bone Marrow Transplantation 2009;44:635-642. When used in conjunction with the AXP® AutoXpress™ System.
 14. Transfusion 1997; 37:585-591
 15. The Lancet 1995:346;137-40