เครื่องคัดแยกเซลล์อัตโนมัติ AXP™

เครื่องคัดแยกเซลล์อัตโนมัติ AXP™

 • ผลิตโดย Cesca™ Therapeutics (ผู้ร่วมโครงการอย่างเป็นทางการกับองค์การ NetCord) ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA) และเข้ากันได้ดีมากกับระบบการจัดเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ BioArchive
 • ระบบประมวลผลอัตโนมัติออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเก็บสเต็มเซลล์เท่านั้น
 • การจัดเก็บสเต็มเซลล์โดยอัตโนมัติและการจัดการด้วยระบบปิด
  แต่ละการประมวลผลผ่านการฆ่าเชื้อเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน
 • เป็นระบบที่ใช้มากที่สุดในการประมวลผลเลือดจากการสะดือในภูมิภาคเอเชียและสหรัฐอเมริกา
  ตัวอย่างเลือดจากสายสะดือโดยใช้ระบบอัตโนมัตินี้มากกว่า 75% ต่อปี
 • ได้อัตราการคืนกลับมาขอโมโนนิวเคลียสเซลล์ (MNC) ได้มากถึง 98.7% และโททอลนิวเคลียสเซลล์ (TNC) ที่ 96.2% สูงกว่าระบบอื่น(Sepax®) ถึง 18 %3
 • องค์ประกอบของโมโนนิวเคลียสเซลล์ MNC ใช้ทดแทนโททอลนิวเคลียสเซลล์ TNC:
  1. เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของจำนวนสเต็มเซลล์จากสายสะดือ
  2. ในโมโนนิวเคลียสเซลล์ MNC มีสเต็มเซลล์อยู่เพื่อใช้สำหรับการปลูกถ่าย4
 • ซอฟต์แวร์ XpressTRAK™ เข้ากันได้กับบาร์โค้ดของ ISBT สำหรับใช้ติดตามข้อมูลทั่วโลก

 

 
เครื่องคัดแยกเซลล์อัตโนมัติ AXP
ระบบอื่น
การออกแบบ
 • FDA (สหรัฐอเมริกา) CE (ยุโรป) และ CSA (แคนาดา) รับรอง มาตรฐานคุณภาพสูงที่สุดประกอบด้วย FACT และ AABB ได้บรรลุผล
 • ระบบประมวลผลปราศจากเชื้ออัตโนมัติล่าสุด ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเก็บ สเต็มเซลล์
 • การเข้ากันได้อย่างแนบเนียนด้วยระบบการจัดเก็บด้วยคอมพิวเตอร์อัตโนมัติทำให้มั่นใจในการจัดเก็บเป็นระยะเวลานานของจำนวนสเต็มเซลล์ที่มากที่สุด
 • ไม่มีการออกแบบโดยเฉพาะพิเศษสำหรับการประมวลผลเลือดจากสายสะดือ
อัตราการฟื้นฟูสเต็มเซลล์
 • การฟื้นฟูที่สอดคล้องกัน MNC 98.7% และ TNC 96.2% ตรวจสอบโดย สูตินรีเวชวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาและธนาคารเลือดจากสายสะดือเอกชนรายใหญ่ของโลก (CBR)3
 • การฟื้นฟูได้เพียง MNC 79.9% และ TNC 80.3% ตรวจสอบโดยสูตินรีเวชวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาและธนาคารเลือดจากสายสะดือเอกชนรายใหญ่ของโลก (CBR)
การปฏิบัติการ
 • ระบบประมวลผลเป็นเอกเทศและระบบปิด กำจัดการปนเปื้อน
 • ประมวลผลอัตโนมัติใน 45 นาที เหมาะสมกับธนาคารเลือดจากสายสะดือด้วยสมรรถภาพสูง
 • ตอบสนองไว
 • ซอฟต์แวร์ XpressTRAK™ ทำงานตามเวลาจริงและประมวลผลข้อมูลอย่างแม่นยำ
 • เข้ากันได้กับบาร์โค้ดของ ISBT สำหรับการติดตามข้อมูลทั่วโลก
 • ใช้เวลาประมวลผลมากกว่า 65 นาที แต่ใช้ในธนาคารเลือดจากสายสะดือด้วยสมรรถภาพที่ต่ำ
การใช้ทั่วโลก
 • แนะนำโดยธนาคารเลือดจากสายสะดือมากกว่า 170 แห่ง
 • แนะนำโดยธนาคารเลือดจากสายสะดือส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยศูนย์ธนาคารเลือดนิวยอร์ค ธนาคารเลือดจากสายสะดือเอกชนรายใหญ่ของโลก (CBR) และนิวอิงแลนด์
 • ผู้ใช้ส่วนมากเปลี่ยนไปใช้เครื่องคัดแยกเซลล์อัตโนมัติ AXP™ เพื่อเร่งอัตราการฟื้นฟูของสเต็มเซลล์2
 • ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการขององค์กรที่ดูแลสุขภาพ (Netcord)
 • ใช้ประมวลผลเลือดจากสายสะดือมากกว่า 170,000 ตัวอย่างต่อปี
 • มากกว่า 40 ประเทศ
วันที่ผลิต
 • ในปี พ.ศ. 2549 (ระบบล่าสุดและทันสมัยที่สุด)
 • ใน พ.ศ. 2542
ปัญหาที่เรียกคืน
 • การตอบรับที่เรียกคืนเครื่องคัดแยกเซลล์อัตโนมัติ AXP™ ใน พ.ศ. 2551 เนื่องจากปัญหาเรื่องวัตถุดิบของการผลิตชุดอะไหล่ ไม่เกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยและการทำงานของเครื่องคัดแยกเซลล์อัตโนมัติ AXP™ อย่างไรก็ตาม "แผนสำหรับเรียกคืนโดยสมัครใจ" ได้รับคำชมจาก FDA อย่างมากที่การกระทำไม่ใช่การบังคับคืน5,6

อ้างอิง:

 1. Cesca Therapeutics - stem cells products manufacturer in U.S.A., official collaborator of Netcord organization
 2. Information from Cesca Therapeutics as at Nov 2014
 3. Willert, J.R., Purdon, T.F., Harris, D.T., (2008) Umbilical Cord Blood – Biology, Banking and Therapeutic Use. US Obstetrics & Gynecology
 4. The 7th 2009 Annual International Umbilical Cord Blood Transplantation Symposium
 5. www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/Recalls/ucm070623.htm
 6. www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/Recalls/ucm064629.htm