เอกสิทธิเฉพาะของเทคโนโลยีการจัดเก็บสายสะดือ

เฮลธเบบี้ได้รับสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา จีนและฮ่องกงเกี่ยวกับเทคโนโลยีสายสะดือ ซึ่งมีวิธีการเฉพาะในการสกัดเนื้อเยื่อจากสายสะดือ อีกทั้งมีเทคโนโลยี การประมวลผล การจัดเก็บ และการเพาะเชื้อที่มีลักษณะเฉพาะที่สามารถทำให้ปริมาณและอัตราการอยู่รอดของเซลล์เนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นหลังจาก ละลายเลือดที่แช่แข็งไว้ ยิ่งไปกว่านั้นเฮลธเบบี้ยังเลือกใช้ถุงแช่แข็งที่มีการปิดผนึกสำหรับการจัดเก็บ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ธนาคารเลือดจากสายสะดือบางแห่งดูแลครอบคลุมเพียงส่วนของเนื้อเยื่อสายสะดือและลูกค้ามักเข้าใจผิดว่าเนื้อเยื่อที่ถูกเก็บด้วยวิธีแช่แข็งอาจเตรียม เพื่อใช้งานที่หลากหลาย ขณะที่สมาคมธนาคารเลือดแห่งสหรัฐอเมริกามุ่งไปที่การเก็บเช่นนี้อาจเป็นสาเหตุที่จะทำให้ตัวอย่างมีการปะปนและ ปนเปื้อน สมาคมธนาคารเลือดจากสายสะดือแห่งแคนาดาจึงให้ความสำคัญในการเลือกใช้ถุงแช่แข็งแทนที่วิธีแช่แข็งสำหรับการจัดเก็บสเต็มเซลล์

 

 

สายธนาคารเลือดแห่งแรกที่มีการนำเทคนิคการดึง MSCs มาใช้

เฮลธเบบี้เป็นผู้ริเร่มในการนำเทคนิคการดึงมีเซนไคมอลสเต็มเซลล์(MSCs) จาก มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง
(The Chinese University of Hong Kong) ในปี พ.ศ.2551 ห้องปฏิบัติการมีเซนไคมอลสเต็มเซลล์(MSCs)
ได้รับมาตรฐานตามที่ "การปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อเยื่อที่มีคุณภาพ (Good Tissue Practice)" ต้องการ
การติดตั้งในห้องคลีนรูมที่ให้มั่นใจในกระบวนการคัดแยกและจัดเก็บตัวอย่างในระดับคุณภาพมาตรฐานสากล
เฮลธเบบี้นำการปิดผนึกถุงแช่แข็งสำหรับการจัดเก็บเพื่อกำจัดการปนเปื้อน การบริการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
มีเซนไคมอลสเต็มเซลล์(MSCs) ดำเนินการโดยผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเมื่อมีการร้องขอ